FOBRO Rotaciona mašina za kultivaciju zemljišta u redovima

– Mali saveti na osnovu 25 godina iskustva

OekoSem Einsatz auf Kunstwiese vInDesign

Rotaciona mašina za kultivaciju zemljišta u redovima – naročito na livadama – je jedinstven švajcarski proizvod. Ona se koristi u jednom delu poljoprivrede gde potrebe za kukuruzom idealno odgovaraju količinama koje se mogu uzgajati na livadama. Na ovakvim mestima ekološke prednosti rotacione mašine za obradu zemljišta u brazdama su naročito vidljive u slučajevima velikih količina padavina. Koristi od ovakve strukture zemljišta mogu se videti i u isplativosti uzgoja narednih kultura na ovako obrađenom zemljištu. U uzgoju i drugih useva naročito se isplati korišćenje ovakve strukture zemljišta.

EKONOMSKE PREDNOSTI

 • Manje potrebe za radnom snagom zahvaljujući kombinovanju nekoliko operacija
 • Bezbedan razvoj kukuruza još u ranoj fazi
 • Bez gubitaka useva od setve do žetve Jednak usev za žetvu
 • Dobra struktura zemljišta olakšava gajenje narednog useva na istoj parceli

EKOLOŠKE PREDNOSTI

 • Najbolja zaštita od erozije zemljišta
 • Smanjuje oticanje hranljivih materija u podzemne vode
 • Duži zeleni period = dobra zaštita nitratima
 • Pokrivka od zemlje podstiče rad glista i drugih organizama u zemlji
 • Manji broj prelaza štiti zemljište
 • Struktura zemljišta je unapređena
 • Dobri zašititni kapaciteti prilikom žetve smanjuju sabijanje zemljišta

ZAHTEVI

 • Rotacionoj mašini za obradu zemljišta u redovima potrebna je dobra struktura zemljišta
 • Zbijena i rastresita zemljišta su podjednako pogodna
 • Ne obrađuje vlažne podloge

USLOVI ZEMLJIŠTA I TEHNOLOGIJA

Oprez: Izbegavajte rad na vlažnom zemljištu (gubitak useva)!

Preduslov za uspešan rad rotacione mašine za obradu zemljišta u brazdama je dobra struktura zemljišta! Izbegavajte vožnju u vlažnim uslovima (glib i blato), smanjite pritisak u gumama, koristite veće točkove i sačekajte da se zemljište osuši.

Varijanta 1: Sačekajte dok se zemljište ne osuši

Varijanta 2: Primenite plitku kultivaciju (10cm)

DA BISTE UBRZALI ISUŠIVANJE KORISTITE ,,LIGHT'' ROTACIONU MAŠINU ZA OBRADU ZEMLJIŠTA U BRAZDAMA.

Kultivator kvasi zemljište manje prilikom zaoravanja.

PODESITE RAONIK ZA OBRADU U BRAZDAMA PREMA VAŠIM POTREBAMA

Dubina oranja na 20-25cm ispod površine doprinosi bezbednom uzgoju useva. Kultivacijom se sprečava formiranje sloja vlažne zemlje oko raonika i poboljšava se fromiranje korena u brazdi. Primenite ravnu horizontalnu kultivaciju kod dobre strukture zemljišta. Dubina obrade = 5-8cm; Brzina okretanja alata oko 250 obrtaja u minuti pri brzini od 3km/h. Minimalna snaga koja je neophodna je 120 ks. Više konjskih snaga omogućava brži rad.

 

TEHNOLOGIJA SETVE JE VEOMA VAŽAN ELEMENT

Potrebni su snažni plugovi u obliku diska. Plug za prosecanje ispred duplih diskova za oranje sprečava da zrna upadnu u busen trave i uginu usled kontakta sa glofosatom.

 

Dokazane strategije upotrebe herbicida

KOMBINUJTE SETVU I PRSKANJE

Primena herbicida na zemljište po brazdama (obavezna) i glifosata između brazdi prema potrebama, dve cisterne za prskanje. Koristite obe kao mešavinu u  jednoj cisterni radi boljih rezultata.

PRIMENA GLIFOSATA SA MALO VODE PRE NEGO ŠTO BUDE NEOPHODNO

Prskanje pre setve: Mala količine vode <100l/ha i sredstvo sa omekšavanje tvrde vode (oko 5kg amonijum sulfata/100l vode) značajno unapređuje delotvornost. Utiče na mlade stabljike koje nisu oštećene. U suprotnom, sačekati da trava naraste 10cm.

SPECIJALAN TRETMAN KOROVA

Tretiranje korova nakon setve: 15 gr Harmony i 0,5l Excell (Oprez: uzmite u obzir kompatibilnost kod različitih varijanti). Dodavanje magnezijuma lisnom đubrivu (npr. Epso Combitop 5kg/100l vode) povećava otpornost kukuruza (u uslovima velike vlage i hladnoće).

 

ĐUBRENJE

PODZEMNO ĐUBRENJE AZOTOM SA KOLIČINOM OD

30-50 kg N / ha (urea, Mg-amonijum nitrat) Magnezijum štiti kukuruz u hladnim vremenskim uslovima. Dodavanje fosfora (mešano đubrivo) nije potrebno u slučaju zemljišta sa dobrom prehranom. Đubrenje fosforom može da doprinese poboljšanju uslova zemljišta. Ako ste u dilemi možete izvršiti poređenje: jedna posuda sa fosfornim đubrivom, druga posuda bez fosfornog đubriva.

DODAJTE ZAVRŠNI POTEZ poboljšanju zemljišta u brazdi tako što ćete upotrebiti 2 doze po brazdi. Nemojte prskati široku površinu. Nemojte koristiti ureu (zbog isparavanja).

• NEMOJTE KORISTITI UREU (ZBOG ISPARAVANJA).

TEČNI I FERMENTISANI STAJNJAK SU ISTO TAKO DOBRI

Dobro fermetisan stajnjak može se primeniti u količini do oko 30t/ha pre setve. Manje fermentisan stajnjak primenite nakon setve (blokada azotom) ili ostaviti da fermentiše bolje. Stajnjak se može primeniti pre ili posle setve ili nakon nicanja kukuruza (6 listova) (izbegavajte sabijanje zemlje).

ŠTETOČINE

Puževi, gliste i crvi

Trava između redova kukuruza služi kao prepreka za štetočine. Problemi su retki i javljaju se u terminu ranog prskanja koje je tada neophodno (nema prereke).  U slučaju velike koncentracije crva u zemljištu može se koristiti seme obloženo pesticidom.

 

Miševi povremeno stvaraju probleme

U slučaju jače najezde miševa, savetuje se oprez jer se miševi mogu tamaniti samo na dubini od oko 15cm prilikom obrade čitave površine (kultivacija, oranje)…

OBRADA STRNJIŠTA

Za seckanje i mešanje sa zemljom npr. ostataka stabljika kukuruza nakon žetve razvijen je specijalan alat za obradu strnjišta

On pouzdano seče i do 95% svih ostataka stabljika i meša je sa zemljom. Kukuruzni moljac tako neće ostati u zemljištu preko zime i biće znatno smanjeno njegovo prisustvo.

Prednost ove metode je to što se zemljište tretira samo u zasejanim brazdama i održava se stabilna struktura zemljišta između redova.

Strategije obrade zemljišta bez herbicida

Oprez: Kada se pređe na obradu zemljišta bez herbicida i biološke procedure, može se očekivati veoma mali prinos u prvim godinama uzgoja. Dugoročno posmatrano, međutim, troškovi bi mogli biti manji i može se ostvariti veći profit.

soil

Primena procesa obrade zemljišta bez herbicida zahteva kombinaciju odabira semena i tehničkih rešenja.

Osnova za ovu vrstu obrade je zdravo, plodno zemljište sa najvećim mogućim sadržajem humusa.

 

Osim toga, treba pokušati sa obradom površina koje su obrasle sa što više biljnih vrsta tokom godine. To se odnosi i na pokrovne i podzemne useve. Formiranjem ,,zelenog mosta“ živi svet u zemljištu može se hraniti izlučivanjima iz korena tokom čitave godine. To obezbeđuje biljkama kojima su inače hranljive materije nedostupne da ih uzimaju iz zemljišta. Na taj način što će na parceli biti što veći mogući broj biljaka, može se formirati raznovrsna flora u zemljištu što dovodi do stvaranja zdrave i izbalansirane strukture zemljišta.

 

BILO KAKVA INTERVENCIJA U ZEMLJIŠTU BI STOGA UTICALA NA ŽIVI SVET U ZEMLJIŠTU. NEŽELJENI KOROVI SU IZMEĐU OSTALOG POSLEDICA PREVIŠE INTENZIVNE UPOTREBE ZEMLJIŠTA. SVAKI KOROV U POLJU IMA SVOJU POSEBNU ULOGU I REZULTAT TOGA SU  PREOVLAĐUJUĆI USLOVA NA TOJ PARCELI.

Prilikom odabira narednih vrsta uvek imajte na umu da povratite ravnotežu u strukturi zemljišta. Neke biljke više vole da rastu na mestima gde je zemljište sabijeno, gde je previše hranljivih materija ili u zemljištu natopljenom vodom. Njih bi svakako trebalo izbegavati.

LOKACIJA I USLOVI ZEMLJIŠTA

Idealna podloga za kukuruz je duboka oranica sa dobrom strukturom, bogata hranljivim materijama i sa redovnim navodnjavanjem. Kukuruz najbolje raste u zemljištu sa neutralnom ili blago kiselom sredinom – pH od 5,5 do 7,5.

 

SETVA I IZBOR VRSTE USEVA

Pri izboru vrste važno je izabrati onu sa brzim razvojem mladica i ranim zatvaranjem redova zasada kako bi se postiglo brzo formiranje senke i suzbijanje rasta korova. Veoma je važno da se usev bira i prema lokaciji.

NA LOKACIJAMA SA DOBRIM NAVODNJAVANJEM, USKI I DUPLI REDOVI ZASADA MOGU POVEĆATI PRINOSE.

Optimalno vreme za setvu kukuruza je od sredine aprila do kraja maja. Temperatura zemljišta trebalo bi da bude najmanje 8°C. Optimalna dubina na kojoj se postavlja seme je 4-6cm. Kukuruz koji se poseje kasnije (sredinom maja) brzo raste kada nema korova. S druge strane, rano posejan kukuruz pojavljuje se na površini kao rezultat temperatura ispod 10°C gde dolazi do bržeg rasta kukuruza a adaptirani korovi nastavljaju da rastu za to vreme, što dovodi do nadmetanja u rastu jednih i drugih. Povećanje količine semena, s druge strane, nema nikakav značajan uticaj na suzbijanje korova i prinos.

Fobro cultivator

Kultivator  onemogućava formiranje blatnjavog sloja na raoniku

tokom obrade zemljišta i poboljšava formiranje korena

Fobro cultivator

Izbegava se sabijanje zemlje i

brazde su jasno definisane. Pneumatici su važni!

Združeni pokrovni usevi

Ključnu ulogu u uspostavljanju procesa obrade bez herbicida obradom zemljišta u brazdama igra uzgoj združenih pokrovnih useva.

Uzgoj kukuruza može se veoma dobro kombinovati sa ozimim pokrovnim usevima, koji se mogu žeti u proleće i koristiti kao hrana za životinje i za proizvodnju biogasa. Takođe, združeni pokrovni usevi mogu se koristiti naročito za pravljenje đubriva od zelenog komposta i kao pokrivka od slame i đubriva za sprečavanje korova i kontrolu erozije.

Mešavina zelene raži i deteline pokazala se kao naročito korisna.

Potencijalni pokrivni usevi koji daju dobre rezultate pre setve kukuruza:

 • TerraLife MaizePro (DSV)
 • TerraLife N-Fix (DSV)
 • Landsberger mešavina

Mešavina zelene raži (na primer sa rusom travom)

 • Camena Special Mix 16039/1 ozima mešavina (Wickroggen mešavina)
 • Bio-Max (DSV)
 • HumusPlus (DSV)
 • ozimi grašak EFB33 i zelena raž

PODZEMNA SETVA

Podzemnom setvom, korovi se mogu namerno suzbiti. Pokrivne useve trebalo bi prilagoditi lokaciji i kukuruzu. Prilikom obrade kukuruza, preporučuje se setva raži u vidu travnog pokrovnog useva sa 15 do 20kg/ha kada kukuruz dostigne fazu od 8-10 listova. Setvu bi trebalo sprovoditi sa posudom za tečni stajnjak, kombajnom za kukuruz sa uređajem za prskanje ili rasprskivačem đubriva.

Setvu je najbolje obaviti nakon drugog plavljenja (Fibl, 2008). Nakon žetve, podzemna setva se može obaviti prilikom prekrivanja zelenim kompostom ili se koristiti kao pokrovni usev presejavanjem. Nije neophodno uklanjanje strnjike. Može se sprovoditi i kada je strinjika 6-8cm visoka.

MOGUĆE ZDRUŽENE VRSTE KOD UZGOJA KUKURUZA:

 • MEŠAVINA DETELINE
 • DSV MEŠAVINA „M2“
 • VITERRA® SALT SEED (MEŠAVINA ZDRUŽENIH POKROVNIH USEVA)
 • SPECIJALNA MEŠAVINA 16039 GREEN CARBON FIX (PROIZVOĐAČ: CAMENA)

Prilikom podzemne setve useve bi trebalo sejati pomoću rala jer ona može podstaći neželjeno klijanje korova.

MEHANIČKA KONTROLA KOROVA

Varijanta 1 (,,lečenje od korova“):

Pre direktne setve u brazdama, obrade cele parcele, površinske obrade kultivatorom za obradu u brazdama ili kultivatorom sa lopaticama (dubina obrade 3-5cm). Pokrovni usevi se takođe mogu uključiti kao osnova ili kao zaštita useva nakon žetve stočne hrane. U isto vreme postavlja se prekrivka od stajnjaka i slame za suzbijanje korova. Ponovite proces i više puta ako je potrebno sprečiti ponovni rast i pojavu neželjenih korova.

Varijanta 2 (delimična površinska kultivacija):

Nakon obrade zemljišta u brazdama i definisanja ivica neobrađenih delova između brazdi pomoću ravnih raonika. U ovom slučaju ne bi se smela preći granica dubine od 3 do 5cm jer bi to uticalo na prednosti obrade zemljišta u brazdama

Varijanta 3 (delimično prekrivanje pokrivkom od stajnjaka / slame):

U slojevima sa dobrim navodnjavanjem zemljišta, moguće je da neobrađeni redovi između brazdi ostanu obrasli biljkama veće visine od onih u brazdama. U ovu svrhu obrada zemljišta u brazdama nudi setvu travnog pokrova od raži ili niskorastuće deteline.

Putem delimičnog prekrivanja mešavinom zemlje sa stajnjakom ili slamom, može se primeniti uzgoj združenih porkovnih useva kako bi se glavnom usevu dala mogućnost dobrog rasta od samog starta i izbeglo nadmetanje u rastu sa okolnim kutlurama. Kukuruz je osetljiv na nadmetanje u rastu sa okolnim kulturama do faze od 8 listova. Stoga bi ga do tada trebalo negovati plevljenjem.

Za kontrolu korova u brazdama nudimo vam plevilice sa lopaticama ili torzione plevilice. Kod predtretmana korova, zvezdasta plevilica u poslednjem koraku može malo i naneti zemlju kao oblogu oko stabljike.

Najčešće postavljana pitanja

ZAŠTO NE DIREKTNA SETVA?

Direktna setva najviše zahteva kontrolu korova i dobru strukturu zemljišta. Zbog čestih prelaza mašinama po livadama (4-6 košenja) direktna setva ne bi preovladala. Sa optimalnom strukturom zemljišta ali direktnom setvom na livadama je moguć uzgoj useva bez gubitaka.

ZAŠTO OVA METODA NIJE VIŠE KORIŠĆENA U UZGOJU USEVA NA OBRADIVIM POVRŠINAMA?

U uzgoju useva na obradivim površinama kukuruz se može jednostavno sejati direktnom setvom na celoj površini pođubrenoj stajnjakom, što je mnogo jeftiniji način uzgoja.

,,LIGHT“ KULTIVATOR ZA OBRADU U BRAZDAMA, ŠTA JE TO?

Umesto pripreme setvenih brazdi na konvencionalan način nakon oranja ili kultivisanja, setva se može obaviti i kombinacijom setvenih operacija u brazdama. Sečivo rala prolazi između redova i pruža dobru zaštitu od erozije i smanjuje oticanje hranljivih materija. U zavisnosti od situacije, ova vrsta obrade predstavlja dobar kompromis.

Baertschi-blog-page

Uzgoj uljane repice u Švajcarskoj

korišćenjem mašine za dvorednu setvu.

Baertschi-blog-page

Obrada strnjišta

Oekosem-om

ZAR OBRADA U BRAZDAMA NE ZAHTEVA PUNO VODE?

Ne, naprotiv. U poređenju sa oranjem cele površine, direktna setva u brazdu smanjuje čak i isparavanje vode. Mnogo važnije od obrade zemljišta je potreba za vodom koju ima predusev. Livada zahteva oko 500l vode po kg suve materije. Ukoliko se količina povećava, biće manjka vode.

DA LI OBRADA U BRAZDAMA ZAHTEVA PUNO TRETMANA PROTIV PUŽEVA?

Ne, jer zeleni redovi između brazdi služe kao prepreka za njihovu ishranu. Sredstva protiv puževa prskaju se samo na preduseve kada bi puževi mogli da jedu samo ostatke od strnjike kukuruza.