suzbijanje rasta korova

FOBRO COMBER - ALAT U OBLIKU ČEŠLJEVA

FOBRO Comber može se koristiti u skoro svim granama poljoprivrede. Radni organi-prsti na češljastoj drljači mogu raditi manje ili više agresivno u zavisnosti od napadnog ugla što se podešava jednostavo preko kontrolnog nivelatora na svakom češlju posebno (10 pozicija). Bočne vibracije opružnih radnih organa uz odgovarajuću brzinu obezbeđuju efikanost operacije.

FOBRO Comber može se koristiti za skoro sve vrste useva, npr. žitarice, kukuruz, cveklu, repicu, soju, bob, grašak, krompire, povrće i za pašnjake. Radni organi – prsti na češljastoj drljači mogu raditi manje ili više agresivno u zavisnosti od napadnog ugla, što se podešava jednostavno preko kontrolnog nivelatora na svakom češlju posebno (10 pozicija). Nasuprot tome, napadni ugao se može podesiti podešavanjem hidraulične opruge. Bočne vibracije opružnih radnih organa uz odgovarajuću brzinu obezbeđuju efikasnost operacije.

Opseg primene
Neposredno pre sejanja, za suzbijanje rasta korova, za razbijanje suvog ispucalog zemljišta, za jednako raspoređivanje slame nakon žetve i za obradu neplodne zemlje

Kultivacija useva žitarica
U kultivaciji useva žitarica, FOBRO Comber koristi se radi suzbijanja korova i radi provetravanja zemljišta.

Kultivacija kukuruza, suncokreta i šećerne repe
U kultivaciji suncokreta, kukuruza i šećerne repe, FOBRO Comber se koristi pre klijanja semena kako bi se suzbio korov koji je već izrastao i za seme do 25 cm

Sadržaj vlage
Upotreba FOBRO Comber –a obezbeđuje izbalansiran sadržaj vlažnosti jer je kapilarnost razbijena pravo do površine

Prečnik radnih organa 12 mm
Drljača sa opružnim zupcima prečnika radnog organa od 12 mm koristi se za drljanje površinskog sloja i tretiranje neplodne zemlje, kao i za podjednaku raspodelu slame

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

PRIJAVITE SE ZA NAŠ NEWSLETTER