BLOG

FOBRO Rotaciona mašina za kultivaciju zemljišta u redovima – Mali saveti na osnovu 25 godina iskustva

Rotaciona mašina za kultivaciju zemljišta u redovima – naročito na livadama – je jedinstven švajcarski proizvod.
Ona se koristi u jednom delu poljoprivrede gde potrebe za kukuruzom idealno…