Rotor Strip Till

Oekosem rotacioni kultivator za obradu zemljišta u brazdama obrazuje savršene setvene brazde za sve useve koji se seju u
redovima, i to u samo jednom prelazu preko parcele.
Neobrađene brazde sprečavaju eroziju i zadržavaju vlagu.

Kulti-Rotor

FORBO rotacioni kultivator za obradu repe vec godinama dokazuje svoj kvalitet. Njegova primena u uzgoju povrca, kao i u rasadnicima i za primenu specijalnih agrotehničkih mera, postala je nezamenljiva. Prednosti sadnje i setve u setvenim brazdama između točkova traktora pružiće najbolje moguće rezultate.

FOBRO 2000

FOBRO 2000 kopačica za repu je idealna za svu obradu biljaka bez korena sa zemljom. Dobro poznata, jedinstvena FOBRO tehnologija okopavanja dokazuje svoju vrednost u industriji svakodnevno vec 30 godina. Rezultat je funkcionalnost koja se dokazala na polju, zajedno sa današnjom tehnologijom i iskustvom profita bezbroj kupaca.