AGB

Opšti uslovi prodaje i isporuke

Baertschi Agrartecnic AG, Bernstrasse 26, CH-6152 Hüswil, u daljem tekstu prodavac.

1. Ponuda

Ponude koje ne sadrže period prihvatanja nisu obavezujuće. Za sve ponude, međutim, prethodna prodaja je rezervisana.

2. Zaključenje ugovora

Ugovor o isporuci će se smatrati zaključenim kada prodavac pismenim putem potvrdi prijem porudžbine ili ukoliko ne odbije izričito prijem porudžbine u roku od 10 dana. Potpisana ponuda ili pismena porudžbina se šalje faksom, mejlom ili poštom. Dovoljno je za obavezujuću, neopozivu porudžbinu. Da bi zaključio i potvrdio porudžbinu, prodavac može da traži pismenu potvrdu od kupca, koju kupac mora da proveri i potpiše odmah po prijemu i vrati je prodavcu (mejlom / faksom / poštom). Datum isporuke se preračunava tek kada prodavac primi potvrdu porudžbine od kupca. Nepotpisivanjem ili odbijanjem potvrde porudžbine, porudžbina se ne može opozvati ukoliko potvrda odgovara ponudi. Prodavac zadržava pravo da pismenim putem dostavi porudžbinu bez prethodne potvrde porudžbine. Pri transakciji avansa, prodavac, ukoliko nedostaje depozit, naplaćuje mesečno min. 1% prodajne cene kao nadoknadu, kao i sve dodatne troškove. Nedostatak depozita se ne smatra otkazivanjem porudžbine.

3. Cene

Cene prodavca su za isporuke iz fabrike i važe u Švajcarskoj i u inostranstvu kao prodajne cene. Isporuke vrednosti ispod CHF. 100.- naplaćuju se kao neto. Prodavac zadržava pravo da prilagođava cene tokom godine. Objavljene cene i one na internet platformama, kao i one na glavnoj stranici prodavca i trećih lica smatraju se neobavezujućom ponudom i nemaju zakonsku važnost, dokle god kupcu nije upućena direktna pismena ponuda.

4. Plaćanje

Kupac preuzima na sebe da izvrši sve uplate direktno prodavcu čije je sedište u Hüswilu. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, izvoz će biti plaćen unapred. Ostatak za uplatu (iako je delimično plaćanje izvršeno, ako nije izričito dogovoreno) daje prodavcu pravo da obustavi isporuku i još mu daje pravo i „ipso jure“ da primeni uobičajenu kamatu. Takođe, kašnjenje uplate od strane kupca dozvoljava nagodbu „ipso jure“ posredstvom faktoring partnera, što znači dodatni trošak od tekućih 4% na prvobitno dogovorenu prodajnu cenu. Prodavac zadržava pravo da izmeni ovu dodatnu sumu u Odredbama i Uslovima (Terms and Conditions) u svakom trenutku bez prethodne najave.

5. Zakašnjenja od strane kupca

Ukoliko kupac ne ispoštuje plaćanje kupovne cene, prodavac ima pravo da se povuče iz ugovora i da povrati predmet trgovine u skladu sa čl. 214 para. 3 OR. Ukoliko kupac ne prihvati predmet trgovine, prodavac se zatim povuče iz ugovora, preostaje za izmirenje

6. Dostava / Pakovanje

Troškove dostave snosi kupac, osim ukoliko nije izričito dogovorena Franko dostava. Moguće pakovanje preračunava prodavac po troškovnoj ceni. Prodavac vrši dostavu isključivo u skladu sa Incoterms 2010®. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, datumi dostave  i preuzimanja uvek se primenjuju na FCA (Free Carrier) ExWerk Hüswil, Incoterms 2010®. Značenje FCA (Free Carrier): Robu može da preuzme kupac ili njegov dostavljač na dogovoren datum u fabrici u Hüswilu (ukoliko nije drugačije ugovoreno). Prodavac izrađuje neophodne carinske dokumente. Carinsko odobrenje mora obaviti kupac ili njegov dostavljač. Roba u svakom slučaju putuje na rizik kupca, čak i ako je ugovorena Franko dostava (free house) i / ili DAP u skladu sa Incoterms 2010®.

7. Rokovi isporuke

Prodavac poštuje potvrđene rokove za isporuku koloko god je moguće, ali mora da odbije bilo kakvu kompenzaciju za štetu ukoliko su rokovi isporuke premašeni. Šteta nastala propadanjem useva, troškovi nastali iznajmljivanjem zamenskih mašina ili rada koji izvode radnici po ugovoru, koji mogu biti neophodni zbog mogućeg kašnjenja u isporuci, kao i bilo kakve žalbe transportnih preduzeća, takođe su izuzeti. Prodavac ovime odbija bilo kakav oblik odgovornosti za kasnu isporuku.

8. Prijem / Primedbe

Ukoliko kupac ne obavesti prodavca pismenim putem u roku od 10 dana od prijema robe (po prijemu), dostavljena roba će se smatrati prihvaćenom i odobrenom. Bilo kakve primedbe kupca ni pod kojim uslovima mu ne dozvoljavaju da uskrati plaćanje, takva rezerva bi se smatrala kasnim plaćanjem.

9. Zadržavanje prava vlasništva

Isporučena roba ustaje vlasništvo prodavca do pune isplate. U slučaju nesolventnosti kupca, prodavac ima pravo da povrati robu i može da naplati uobičajenu cenu za iznajmljivanje, kao i kompenzaciju za habanje usled upotrebe i troškove transporta.

9. Zadržavanje prava vlasništva

Isporučena roba ustaje vlasništvo prodavca do pune isplate. U slučaju nesolventnosti kupca, prodavac ima pravo da povrati robu i može da naplati uobičajenu cenu za iznajmljivanje, kao i kompenzaciju za habanje usled upotrebe i troškove transporta.

10. Garancija

Sledeći uslovi garancije se odnose na proizvode prodavca: Garantni rok je 1 godina od datuma isporuke. Tokom ovog perioda, prodavac će preuzeti na sebe besplatnu zamenu ili popravku neispravnih delova proizvoda. Kupac mora opravdati neispravnosti, a prodavac ih mora prepoznati. Troškove rasklapanja i sklapanja, kao i troškove transporta, snosi kupac. Potrošni delovi i habanje nastalo upotrebom su isključeni iz ove garancije.

Garancija

Sledeća pravila se odnose na posrednike (prodavci koje priznaje prodavac, ne privatna lica): Jednogodišnja garancija od datuma dostave se može produžiti na zahtev posrednika, uz važnost godinu dana nakon isporuke njegovom kupcu, ukoliko u žalbi posredniku krajnji kupac može da priloži odgovarajuće dokumente o dostavi sa datumom isporuke i potpisom krajnjeg kupca.

 

Uslovi garantne obaveze:

a) Kupac mora obavestiti prodavca o određenoj neisravnosti čim ih primeti. Prodavac ne prihvata nikakvu štatu prouzrokovanu neprijavljivanjem postojeće neispravnosti. Prodavac ne prihvata odgovornost za neuspešnost isporučene robe, važe isti uslovi kao u tački 7. Rokovi isporuke / odlaganje isporuke.

b) Kupac je u obavezi da rukuje i održava kupljene proizvode u skladu sa uputstvima proizvođača. Prodavac ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem mašinama, promenama ili nekorišćenjem originalnih rezervnih delova i preporučenih ulja. Prodavac zadržava pravo da preda uzorke ulja za proveru garancije. Prodavac ima pravo da traži neispravne delove od kupca. Izričito je navedeno da bilo kakva reklamacija ne daje kupcu pravo da uskrati plaćanje ili da uloži žalbu na kupovnu cenu.

11. Posebni propisi

Posebni pismeni dogovori između prodavca i kupca su važeći. Gorenavedeni uslovi prodaje i isporuke nisu ni na koji način ukinuti protivrečnim uslovima kupovine kupca, osim ukoliko odstupanja nisu unapred ugovorena pismenim putem.

12. Mesto izvršenja i nadležnosti

Za obe strane, mesto izvršenja i nadležnosti je u sedištu prodavca. Primenjiv je isključivo švajcarski zakon.

13. Salvatorna klauzula:

Ukoliko jedna od odredbi ovog ugovora postane nevažeća, važnost ostalih odredbi će ostati nepromenjena. Ugovorne strane preuzimaju na sebe da zamene nevažeću odredbu

Baertschi Agrartecnic AG, 01. Januar 2015.
Baertschi Agrartecnic AG, Bernstrasse 26, CH-6152 Hüswil, u daljem tekstu prodavac.

1. Ponuda

Ponude koje ne sadrže period prihvatanja nisu obavezujuće. Za sve ponude, međutim, prethodna prodaja je rezervisana.

2. Zaključenje ugovora

Ugovor o isporuci će se smatrati zaključenim kada prodavac pismenim putem potvrdi prijem porudžbine ili ukoliko ne odbije izričito prijem porudžbine u roku od 10 dana. Potpisana ponuda ili pismena porudžbina se šalje faksom, mejlom ili poštom. Dovoljno je za obavezujuću, neopozivu porudžbinu. Da bi zaključio i potvrdio porudžbinu, prodavac može da traži pismenu potvrdu od kupca, koju kupac mora da proveri i potpiše odmah po prijemu i vrati je prodavcu (mejlom / faksom / poštom). Datum isporuke se preračunava tek kada prodavac primi potvrdu porudžbine od kupca. Nepotpisivanjem ili odbijanjem potvrde porudžbine, porudžbina se ne može opozvati ukoliko potvrda odgovara ponudi. Prodavac zadržava pravo da pismenim putem dostavi porudžbinu bez prethodne potvrde porudžbine. Pri transakciji avansa, prodavac, ukoliko nedostaje depozit, naplaćuje mesečno min. 1% prodajne cene kao nadoknadu, kao i sve dodatne troškove. Nedostatak depozita se ne smatra otkazivanjem porudžbine. 

3. Cene

Cene prodavca su za isporuke iz fabrike i važe u Švajcarskoj i u inostranstvu kao prodajne cene. Isporuke vrednosti ispod CHF. 100.- naplaćuju se kao neto. Prodavac zadržava pravo da prilagođava cene tokom godine. Objavljene cene i one na internet platformama, kao i one na glavnoj stranici prodavca i trećih lica smatraju se neobavezujućom ponudom i nemaju zakonsku važnost, dokle god kupcu nije upućena direktna pismena ponuda.

4. Plaćanje

Kupac preuzima na sebe da izvrši sve uplate direktno prodavcu čije je sedište u Hüswilu. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, izvoz će biti plaćen unapred. Ostatak za uplatu (iako je delimično plaćanje izvršeno, ako nije izričito dogovoreno) daje prodavcu pravo da obustavi isporuku i još mu daje pravo i „ipso jure“ da primeni uobičajenu kamatu. Takođe, kašnjenje uplate od strane kupca dozvoljava nagodbu „ipso jure“ posredstvom faktoring partnera, što znači dodatni trošak od tekućih 4% na prvobitno dogovorenu prodajnu cenu. Prodavac zadržava pravo da izmeni ovu dodatnu sumu u Odredbama i Uslovima (Terms and Conditions) u svakom trenutku bez prethodne najave.

5. Zakašnjenja od strane kupca

Ukoliko kupac ne ispoštuje plaćanje kupovne cene, prodavac ima pravo da se povuče iz ugovora i da povrati predmet trgovine u skladu sa čl. 214 para. 3 OR. Ukoliko kupac ne prihvati predmet trgovine, prodavac se zatim povuče iz ugovora, preostaje za izmirenje ugovorna kazna u visini od 25% kupovne cene.

6. Dostava / Pakovanje

Troškove dostave snosi kupac, osim ukoliko nije izričito dogovorena Franko dostava. Moguće pakovanje preračunava prodavac po troškovnoj ceni. Prodavac vrši dostavu isključivo u skladu sa Incoterms 2010®. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, datumi dostave  i preuzimanja uvek se primenjuju na FCA (Free Carrier) ExWerk Hüswil, Incoterms 2010®. Značenje FCA (Free Carrier): Robu može da preuzme kupac ili njegov dostavljač na dogovoren datum u fabrici u Hüswilu (ukoliko nije drugačije ugovoreno). Prodavac izrađuje neophodne carinske dokumente. Carinsko odobrenje mora obaviti kupac ili njegov dostavljač. Roba u svakom slučaju putuje na rizik kupca, čak i ako je ugovorena Franko dostava (free house) i / ili DAP u skladu sa Incoterms 2010®.

7. Rokovi isporuke

Prodavac poštuje potvrđene rokove za isporuku koloko god je moguće, ali mora da odbije bilo kakvu kompenzaciju za štetu ukoliko su rokovi isporuke premašeni. Šteta nastala propadanjem useva, troškovi nastali iznajmljivanjem zamenskih mašina ili rada koji izvode radnici po ugovoru, koji mogu biti neophodni zbog mogućeg kašnjenja u isporuci, kao i bilo kakve žalbe transportnih preduzeća, takođe su izuzeti. Prodavac ovime odbija bilo kakav oblik odgovornosti za kasnu isporuku.

8. Prijem / Primedbe

Ukoliko kupac ne obavesti prodavca pismenim putem u roku od 10 dana od prijema robe (po prijemu), dostavljena roba će se smatrati prihvaćenom i odobrenom. Bilo kakve primedbe kupca ni pod kojim uslovima mu ne dozvoljavaju da uskrati plaćanje, takva rezerva bi se smatrala kasnim plaćanjem.

9. Zadržavanje prava vlasništva

Isporučena roba ustaje vlasništvo prodavca do pune isplate. U slučaju nesolventnosti kupca, prodavac ima pravo da povrati robu i može da naplati uobičajenu cenu za iznajmljivanje, kao i kompenzaciju za habanje usled upotrebe i troškove transporta.

10. Garancija

Sledeći uslovi garancije se odnose na proizvode prodavca: Garantni rok je 1 godina od datuma isporuke. Tokom ovog perioda, prodavac će preuzeti na sebe besplatnu zamenu ili popravku neispravnih delova proizvoda. Kupac mora opravdati neispravnosti, a prodavac ih mora prepoznati. Troškove rasklapanja i sklapanja, kao i troškove transporta, snosi kupac. Potrošni delovi i habanje nastalo upotrebom su isključeni iz ove garancije.

Garancija

Sledeća pravila se odnose na posrednike (prodavci koje priznaje prodavac, ne privatna lica): Jednogodišnja garancija od datuma dostave se može produžiti na zahtev posrednika, uz važnost godinu dana nakon isporuke njegovom kupcu, ukoliko u žalbi posredniku krajnji kupac može da priloži odgovarajuće dokumente o dostavi sa datumom isporuke i potpisom krajnjeg kupca.

 

Uslovi garantne obaveze:

a) Kupac mora obavestiti prodavca o određenoj neisravnosti čim ih primeti. Prodavac ne prihvata nikakvu štatu prouzrokovanu neprijavljivanjem postojeće neispravnosti. Prodavac ne prihvata odgovornost za neuspešnost isporučene robe, važe isti uslovi kao u tački 7. Rokovi isporuke / odlaganje isporuke.

b) Kupac je u obavezi da rukuje i održava kupljene proizvode u skladu sa uputstvima proizvođača. Prodavac ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem mašinama, promenama ili nekorišćenjem originalnih rezervnih delova i preporučenih ulja. Prodavac zadržava pravo da preda uzorke ulja za proveru garancije. Prodavac ima pravo da traži neispravne delove od kupca. Izričito je navedeno da bilo kakva reklamacija ne daje kupcu pravo da uskrati plaćanje ili da uloži žalbu na kupovnu cenu.

11. Posebni propisi

Posebni pismeni dogovori između prodavca i kupca su važeći. Gorenavedeni uslovi prodaje i isporuke nisu ni na koji način ukinuti protivrečnim uslovima kupovine kupca, osim ukoliko odstupanja nisu unapred ugovorena pismenim putem.

12. Mesto izvršenja i nadležnosti

Za obe strane, mesto izvršenja i nadležnosti je u sedištu prodavca. Primenjiv je isključivo švajcarski zakon.

13. Salvatorna klauzula:

Ukoliko jedna od odredbi ovog ugovora postane nevažeća, važnost ostalih odredbi će ostati nepromenjena. Ugovorne strane preuzimaju na sebe da zamene nevažeću odredbu važećom što je bliže moguće ovoj odredbi.

Baertschi Agrartecnic Nemačka, 01. Jul 2017.