SETÍ OSIVA

Pro klasické použití Oekosem kultivátoru pro přímé setí kukuřice a cukrové řepy na jaře Baertschi nabízí osvědčený pneumatický stroj na zrno MASCAR MAXI DRILL. Tento secí stroj byl navržen speciálně pro Oekosem. Baertschi DUO DRILL nabízí secí stroj pro dvouřádkové setí plodin, jako jsou olejová řepka, quinoa, čirok nebo pro hnojení půdy v kombinaci se zpracováním strniště kukuřice.The Baertschi DUO DRILL offers you a seed drill for double rowing sowing of crops such as rape seed, quinoa, sorghum or the establishment of ground fertilisation in combination with turning over maize stubble.

null

KOMBINACE

ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ

null

MEZIŘÁDKOVÁ KULTIVACE

PRO OCHRANU PŘED EROZÍ

null

POUŽÍVÁNÍ OEKOSEMU

PO CELÝ ROK

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK Z BAERTSCHI